Tzav īsumā

G-d uzdod Mozum pavēlēt Āronam un viņa dēliem attiecībā uz viņu pienākumiem un tiesībām kā kohanimiem (“priesteriem”), kas svētnīcā piedāvā korbanotu (dzīvnieku un ēdienu piedāvājumus).

Uguns uz altāra vienmēr jātur deg. Tajā sadedzina pilnībā patērēto augšupējo upuri; tauku vēnas no miera, grēka un vainas upuriem; un “ saujiņa ” atdalīta no maltītes piedāvājuma .

Customisti ēd grēku un vainas upuru gaļu, kā arī atlikušo maltītes upuri. Miera upuri ēd tas, kurš to atnesa, izņemot noteiktās porcijas, kas dotas kohenam . Upurēšanas svētā gaļa ir jāēd rituāli tīrām personām tām paredzētajā svētajā vietā un norādītajā laikā .

Ārons un viņa dēli septiņas dienas paliek Svētnīcas savienojumā, kura laikā Mozus viņus iesludina priesterībā.

Ieteicams

Nākamais gads Jeruzalemē. . . Tiešām!
2019
Betāra krišana
2019
Kas ir Bitachon?
2019