Torā Tots: 12 Pesukim video

Šeit ir aprakstīti daudzi jūdaisma pamat ticējumi, kas izdoti caur 12 Toru Pesukimu un Maamoreju Čazalu (Viedo mācības), kurus Ļubavčeva rebbe, rabīns Menachems M. Šneersons mācīja katram bērnam katru dienu zināt un deklamēt.

Veltīts par godu Rebbei, kuras mācība un piemērs ir nebeidzams dzīvības avots visai cilvēcei. Mīlīgā atmiņā Reb Yisroel ben R 'Schneur Zalman Halevi Duchman un Reb Yisroel Yaakov ben Shlomo Hamer. Atbalstīja viņu bērni: Hercmanu ģimene

Ieteicams

//w3.chabad.org/media/images/1027/uqWj10279208.jpg"">
Kas ir Torā?
2019
Kas padara ebreju par “ebreju”?
2019
Pidjons Habens
2019