Tašliha lūgšana - angļu valodā

Panti “Kurš ir tāds D-dimensijs kā tu… no jūda dienām” atsaucas uz Trīspadsmit Žēlsirdības atribūtiem. Sakot šos pantus, ņemiet vērā (bet ne skaidri noformulējiet) atbilstošo atribūtu, kas iespiests virs tā mazā burtā. Tas pats ir ar pantiem "No ciešanām ... uzticība augstmaņiem", kas atbilst deviņiem atribūtiem pantā "L-rd ir lēns ..."

L-rd, L-rd, labvēlīgais G-d,
1)Kas ir tāds G-d kā jūs,
līdzjūtīgs
2)kurš apžēlo netaisnību
un žēlīgs,
3)un piedod pārkāpumu
lēns
4)Viņa mantojuma paliekām?
uz dusmām
5)Viņš mūžīgi neuztur savas dusmas,
un bagātīgs laipnība
6)jo Viņš vēlas laipnību.
un patiesība;
7)Viņš atkal parādīs mums žēlsirdību,
Viņš saglabā laipnību
8)Viņš apspiedīs mūsu netaisnības;
divus tūkstošus paaudžu,
9)un jūs atmetīsit visus viņu grēkus

jūras dziļumos.

apžēlojot netaisnību,
10)Izrādiet uzticību Jēkabam,
pārkāpums
11)laipnība pret Ābrahamu,
un grēks,
12)ko jūs esat zvērējis mūsu tēviem
un Viņš attīra.
13)no jūras dienām.
L-rd ir lēns
1)iekšā No briesmām es piezvanīju uz G-d;
uz dusmām
2)ar milzīgu atvieglojumu G-d man atbildēja.
un bagātīgs laipnība,
3)L-rd ir ar mani,
apžēlojot netaisnību
4)Es nebaidos
un pārkāpums,
5)ko cilvēks var man darīt?
attaisnot
6)L-rd ir man līdzās starp maniem palīgiem,
un neattaisnoties no gaidāmā],
7)un es redzēšu savu ienaidnieku sabrukumu.
atceroties tēvu netaisnību pret bērniem,
8)Labāk ir paļauties uz L-rd nekā uzticēties cilvēkam.
trešajai un ceturtajai paaudzei.
9)Labāk ir paļauties uz L-rd nekā uzticēties augstmaņiem.

Priecīgi dziediet par L-rd, jūs taisnīgie; taisni var uzslavēt. Papildiniet L-rd ar arfu; dziedi Viņam ar desmit stīgu liru. Dziediet Viņam jaunu dziesmu; prasmīgi atskaņot jucekļa skaņas. Jo vārds L-rd ir taisnīgs; visi Viņa darbi tiek veikti ticībā. Viņam patīk taisnība un taisnīgums; L-veida laipnība piepilda zemi. Pēc L-vārda vārdiem tika veidotas debesis un ar Viņa mutes elpu elpa bija viņu visu saimnieki.

Viņš savāc jūras ūdeņus kā pilskalns; Viņš noraida dziļākās velvju vietas. Lai visa zeme baidās no L-rd; lai visi pasaules iedzīvotāji dreb Viņa priekšā. Jo Viņš runāja, un tā tas notika; Viņš pavēlēja, un tas izturēja. L-rd ir atcēlis tautu ieteikumus; Viņš ir izgāzis tautu shēmas. L-padomnieka padoms paliek mūžīgi, Viņa sirds domas notiek visās paaudzēs. Par laimi ir tauta, kuras G-d ir L-rd, cilvēki, kurus Viņš izvēlējās kā mantojumu sev. L-rd skatās lejup no debesīm; Viņš redz visu cilvēci. No savas mājokļa Viņš ar vērību vēro visus zemes iedzīvotājus. Tas ir tas, kurš veido visu viņu sirdis, kurš uztver visu viņu rīcību. Karalis netiek izglābts ar lielu armiju; karavīrs netiek izglābts ar lielu spēku. Zirgs ir nepatiesa uzvaras garantija; ar visu savu lielo spēku tas neaizbēg. Bet L-gada acs ir vērsta uz tiem, kas Viņu bīstas, pret tiem, kuri cer uz Viņa laipnību, lai glābtu viņu dvēseli no nāves un uzturētu viņus bada laikā. Mūsu dvēsele ilgojas pēc L-rd; Viņš ir mūsu palīdzība un vairogs. Jo mūsu sirds priecāsies par Viņu, jo mēs esam uzticējušies Viņa svētajam vārdam. Lai jūsu laipnība, L-rd, ir pret mums, jo mēs esam cerējuši uz jums.

Viņi nedarīs ļaunu un neiznīcinās visā Manā svētajā kalnā, jo zeme būs pilna ar Zināšanu zināšanām, jo ​​ūdeņi klāj jūru.

Lai tā būtu jūsu griba, L-rd mūsu tēvu G-d un G-d, pacilāti G-d, ko vainagoja ar trīspadsmit īpašībām, žēlsirdības īpašības, ka šis būs labvēlīgs laiks jūsu priekšā; un vai jūs varētu uzskatīt trīspadsmit žēlsirdības atribūtu deklamēšanu pantos "Kas ir tāds G-d kā jūs ...", kas atbilst trīspadsmit atribūtiem "labvēlīgs G-d, līdzjūtīgs un žēlīgs ...", ka mēs deklamēts jūsu priekšā, it kā mēs būtu sapratuši visas ezotēriskās nozīmes un no tām veidoto svēto vārdu kombinācijas, kā arī viņu atribūtu apvienošanu, kuriem viens pēc otra tuvojas “saldināt” smagos spriedumus. Un tāpēc izmetiet visus mūsu grēkus jūras dzīlēs un no viņiem piedodiet atbrīvošanas un žēlsirdības velti. Atcerieties mūs visu mūžu, ķēniņš, kurš vēlas dzīvi; ierakstiet mūs Dzīves grāmatā jūsu dēļ, ak, dzīvais G-d. Lai mēs nopelnītu teshuvah ila'ah (“augstāka līmeņa grēku nožēlošana”) sasniegšanu, jo jūsu labā roka ir izstiepta uz priekšu, lai saņemtu grēku nožēlošanu. Atbrīvojieties no mums pasludinātā sprieduma ļaunā aspekta; lai mūsu nopelni tiktu paziņoti jūsu priekšā, un, iespējams, jums būs laba pacietība pret mums. Āmen.

Lai manas mutes vārdi un sirds meditācija ir pieņemami jūsu priekšā, L-rd, mans spēks un mans Pestītājs.

Ja valkā garu katanu, izskalojiet tā stūrus virs ūdens

Ieteicams

Ko gaidīt Šivas mājās
2019
Mah Nishtanah
2019
Īsumā stāsts par Hanuku
2019