Roshas Hašānas Toru lasījumi īsumā

Diena 1:

G-d atceras Sāru un dod viņai un Ābrahāmam dēlu, kurš tiek dēvēts par Īzāku (Yitzchak), nozīmē “smieties” ; Ābrahāmam tad bija simts gadi, un Sārai - deviņdesmit. Īzāks tiek apgraizīts astoņu dienu vecumā.

Hagaru un Ismaēlu izraidīja no Ābrahāma mājām un klejo tuksnesī; G-d dzird mirstošā zēna saucienus un izglābj viņa dzīvību, parādot mātei aku . Filistiešu karalis Abimelehs noslēdz līgumu ar Ābrahāmu Be'er Sheba .

2. diena:

G-d dod pavēli Ābrahāmam upurēt savu dēlu Morijas kalnā (Tempļa kalnā) Jeruzalemē . Īzāks ir iesiets un novietots uz altāra, un Ābrahāms paceļ nazi, lai nokautu savu dēlu. Balss no debesīm aicina viņu apturēt, sakot, ka tas bija pārbaudījums ; Īzāka vietā tiek piedāvāts auns, kuru pamežā noķēruši tā ragi .

Ieteicams

Vai Fēnikss ir īsts putns?
2019
Vai jūs esat Baal Teshuvah?
2019
Izraēlas paverdzināšana
2019