Priesteriskā svētība

Runājiet ar Āronu un viņa dēliem, sakot: Tas ir tas, kā jūs svētīsit Izraēla bērnus: “Lai L rd tevi svētī un pār tevi uzrauga. Lai L-rāda, ka Viņa seja jums spīd un dod jums labvēlību. Lai L rd paceļ jums savu attieksmi un piešķir jums mieru. ”Viņi Israēla bērniem piešķirs Manu Vārdu, lai es viņus svētīšu. (4. Moz. 6:23)

Ebreju valodā priesteru svētības termins, ko pārvalda Ārona pēcnācēji, ir Birkats Kohanims, pazīstams arī kā Nesi'at Kapayim, kas ir “roku pacelšana” priesteru pacelto roku dēļ, caur kurām plūst dievišķās svētības. Sinagogā notiekošā priesteru svētība ir viens no garīgi pacilātākajiem mirkļiem ebreju dzīvē, jo visa draudze tiek apskāva “dievišķu ķērienu”.

Ieteicams

Ko gaidīt Šivas mājās
2019
Mah Nishtanah
2019
Īsumā stāsts par Hanuku
2019