Pravietis Jons

Jāņa lidojums

Viens no lielākajiem praviešiem Jerobeāma II laikā bija Amitai dēls Jons, kurš kā pravieša māceklis bija svaidījis Jehu un kurš tāpēc baudīja ķēniņa labvēlību. Reiz G-d pavēlēja Jonai doties uz Ninevi, vienu no tā laika lielākajām pilsētām, un pareģot tās iznīcināšanu, jo tās iedzīvotāju ļaunums bija sasniedzis robežu. Misija tomēr nebija Jonai patika. Nineveh bija rūgts Izraēlas ienaidnieks, un Jona būtu vēlējies redzēt tā iznīcināšanu. Ja viņam izdosies sasniegt savu misiju un Nineveh tiks saudzēts, tas joprojām būs pastāvīgs drauds Izraēlai. Tāpēc Jona nolēma meklēt aizbēgšanu. Viņš iekāpa kuģī, kurš kuģoja Tarshišā, cerot aizmirst par savu misiju. Kad pravietis atradās atklātā jūrā, G ‑ d izraisīja negaisu, kas draudēja kuģi saplēst. Jūrnieki bija nobijušies, un katrs lūdzās sava dieva priekšā. Jona tomēr gulēja gulēt. Kuģa kapteinis, ieraudzījis guļošo cilvēku, piegāja viņam klāt un izteica rājienu, ka viņš šajā liktenīgajā stundā gulēja, nevis lūdzās G-d. Tikmēr jūrnieki izlozēja loteriju, lai noskaidrotu, kuras vainas dēļ šī nelaime viņiem ir nodarīta. Lote krita Jonai. Kad jūrnieki viņam jautāja, kas viņš ir, no kurienes viņš ir ieradies, un kāds ir viņa bizness, viņš viņiem sacīja, ka viņš ir ebrejs un G-d kalps, debesu un zemes Radītājs. Tad jūrnieki vaicāja, kas viņiem būtu jādara, lai apklusinātu trakojošo jūru un glābtu viņu kuģi ar visiem uz klāja. Jons atbildēja, ka viss, kas viņiem bija jādara, bija viņu mest aiz borta, un vētra tūlīt nomirs, jo to izraisīja viņa atteikšanās pakļauties G-d pavēlei. Sākumā jūrnieki negribēja darīt tā, kā Jons lūdza. Bet vētra kļuva niknāka, un beigas šķita neizbēgamas. Ļoti negribīgi, jūrnieki metās Jonu ūdenī un vētra uzreiz apstājās.

Tiklīdz Jona bija ūdenī, G-d nosūtīja lielu zivi, lai Jona dzīvu norītu. Trīs dienas un trīs naktis Jona palika zivīs. Briesmu stāvoklī viņš lūdza G-d viņu glābt, un G-d lika zivīm izmest Jonu un novietot viņu uz sausas zemes.

Jona Ninevē

Atkal Gd lika Jonam doties uz Ninevi, lai nodotu Dievišķo vēstījumu. Šoreiz pravietis devās uz Ninevi, lai veiktu savu misiju. Pēc ierašanās pilsētā Jona iekāpa aizņemtības centrā un paziņoja, ka pilsēta iet bojā četrdesmit dienu laikā. Pravieša svinīgais brīdinājums pilsētu elektrificēja. Iedzīvotāji ticēja pareģojumiem un nožēloja grēkus. Viņi gavēja un valkāja maisu; pat pats karalis noņēma karaļa mantiņas un uzvilka sēru apmetņus. Visi pilsētā godīgi un sirsnīgi nolēma atteikties no savas ļaunās pagātnes. Visi cilvēki patiesi centās labot savus ceļus. Nepamatoti iegūtie īpašumi tika atdoti to likumīgajiem īpašniekiem, un kļūdaini spriedumi tika pārskatīti. G-d redzēja, ka viņi nožēlo grēkus un pieņēma to. Nineveh tika izglābts.

Jonai nebija nepatika par šīm notikumu izmaiņām. Viņš cerēja, ka Nineves liktenis, ja šīs pilsētas iedzīvotāji nebūs nožēlojuši grēkus, uz visiem laikiem atbrīvos savu tautu Izraēlu no viena no tās rūgtajiem ienaidniekiem. Viņš pats uzcēla būdiņu ārpus pilsētas, kurā dzīvot savrupmājas dzīvi. Jona vēlējās uzzināt, kāds būs pilsētas liktenis. Tā bija ļoti karsta diena, un G ‑ d lika augam augt, lai dotu Jonai ēnu un pasargātu viņu no karstās saules dzelmes. Jona bija priecīga par augu. Tad G ‑ d nosūtīja tārpu, kurš stungāja augu un lika nokalst. Kad auga aizsardzība bija atcelta, saule nežēlīgi sita pret Jonasa galvu, līdz viņš kļuva novājējis un vēlējās nomirt. Tad nogurušais pravietis dzirdēja Gd vārdus: "Jums ir žēl par augu, kura dēļ jūs neesat ne strādājuši, ne arī likuši tam augt; kas vienā naktī uzcēlās un nomira; nākamajā es necerēšu Ninevei, lielā pilsēta, kurā dzīvo vairāk nekā divpadsmit reizes desmit tūkstoši cilvēku, kuri nezina, kā atšķirt labo un kreiso roku (ti, bērnus), kā arī daudzus dzīvniekus? "1

Ieteicams

5. Pārdodiet savu Chametz
2019
Košera augļi un dārzeņi
2019
Automašīna, kas ... Nevarēja!
2019