Pasaules radīšana

Radīšana

G-d vārds radīja visu: debesis un zemi, kalnus un upes, kā arī katru dzīvo lietu. Sākumā G-d izsauca debesis un zemi. Sešu dienu laikā Viņš veidoja kārtības un skaistuma pasauli.

Pirmā diena

Pirmajā dienā G-d teica: “Lai ir gaisma” - un tur bija Gaisma.

Otrā diena

Otrajā dienā Gd veidoja debesis un sauca tās par Debesīm.

Trešā diena

Trešajā dienā G ‑ d nodod zemi labā formā. Pēc Viņa pavēles zemes ūdeņi dažās vietās sapulcējās. Ūdeņi veidoja jūras un okeānus, ezerus un upes, tā ka citviet sausā zeme kļuva redzama.

Pēc G-d tālākās pavēles zeme tika izgatavota, lai ražotu visu veidu augus, zāli un kokus, krūmus un ziedus. Katrā no tām bija sava sēkla turpmākai augšanai un pavairošanai.

Ceturtā diena

Ceturtajā dienā G-d lika Saulei, Mēness un Zvaigznēm apgaismot zemi. Un tāpēc Viņš noteica laiku dienai un naktij, nedēļu, mēnesi un gadu un laiku katram no četriem gadalaikiem.

Piektā diena

Piektajā dienā G-d piepildīja jūras ar zivīm un citiem ūdens dzīvniekiem. Gaisā virs zemes Viņš nolika daudz dažādu veidu, krāsu un izmēru putnu.

Sestā diena

Sestajā dienā tika izveidoti visi pārējie lielie un mazie dzīvnieki, kas staigā, un tie, kas rāpo vai rāpo uz zemes. Sestās dienas beigās Gd ielika dievišķo dvēseli ķermenī, kuru Viņš veidoja no zemes un māla. Tas bija cilvēks.

Cilvēka G-d piešķirtajām augstajām garīgajām spējām varēja domāt un izdarīt savus secinājumus. G-d arī deva cilvēkam runas spēku un Viņš padarīja cilvēkus pārāks par visiem citiem zemes radījumiem.

G-d visas zemes radības un dabas spēkus kontrolēja cilvēku.

Septītā diena

Līdz septītajai dienai viss tika izveidots un sakārtots. Un Gd atpūtās septītajā dienā, un Viņš to pagodināja kā atpūtas dienu. Tāpēc mums vajadzētu strādāt sešas dienas un atpūsties septītajā dienā, Šabatā, kuru Gd svētīja un svētīja visu nākamo laiku. Vērojot Šabata dienu, mēs parādām, ka ticam G-d kā pasaules Radītājam.

Ieteicams

5. Pārdodiet savu Chametz
2019
Košera augļi un dārzeņi
2019
Automašīna, kas ... Nevarēja!
2019