Lūgšanas pēc pamodināšanas

Atkārtots tūlīt pēc pamošanās:

Modehs Ani Lefaneča

Melech Chai Vekayom

Shehechezarta Bi Nishmati

Bečemla

Raba Emunateča

Es piedāvāju jums paldies,

dzīvais un mūžīgais Ķēniņš,

jo jūs manī esat žēlsirdīgi atjaunojuši manu dvēseli;

Jūsu uzticība ir lieliska.

Atkārtots pēc rituālas roku mazgāšanas:

Baručs Ata Adonaijs

Elo-hanu Melehs Haolams

Ašers Kidishanu Bemitzvotavs

Vetzivanu Al Netilat Yadayim

Svētīgs tu esi, L-rd mūsu G-d,

Visuma karalis,

kas mūs ir svētījis ar saviem baušļiem,

un pavēlēja mums mazgāt rokas.

Svētās pirms rīta lūgšanām:

Haraynee Mekabel Alai

Mitzvat Asai

Šels Ve'ahavta

Lerayacha kamocha.

Ar šo es uzņemos sevi

izpildīt bausli

mīlot savu kolēģi kā sevi.

Ieteicams

//w3.chabad.org/media/images/1009/rzlc10097500.jpg"">
12 Izraēla ciltis: Ševatīmi
2019
Megilla (Esteres grāmata)
2019
Vjetnamas ebreji
2019