Kas notika pie Matana Torā?

Ebreju gadā 24481 (1313. gadā pirms mūsu ēras) Sivas ebreju mēneša sestajā (vai septītajā - sk. Sadaļu Notikumi) dienā, kas bija vienkārša G-d mācības grāmatas nodošana, mums bija desmit baušļi2 un, vismaz vispārējā nozīmē 3 visu Toru (Pentateuks un tajā ietvertie 613 likumi). Tā nebija vienkārša mācību grāmatas nodošana; G-d deva mums savus dievišķos likumus, lai mēs varētu tos studēt un ievērot. Šis bija pārejas brīdis mūsu vēsturē - brīdis, kas pazīstams kā Matan Torah (Toras piešķiršana). Vairs mēs nebijām tikai dižciltīga cilvēka Abrahama pēcnācēji vai vienkārši Tuvo Austrumu cilvēki, kas pazīstami kā izraēlieši. Mēs tagad bijām kļuvuši par G-d ļaudīm, kas izvēlējās mācīties Viņa Toru un ievērot tās likumus. Tas ir brīdis, ko mēs katru gadu svinam Šavuotas svētkos.

Izveidosim detalizētu notikumu aprakstu, kas saistīti ar šo nozīmīgo notikumu.

Notikumi

Ar izceļošanu no Ēģiptes tikai trīs mēnešus iepriekš 1 jūdi ierodas Sinaja kalnā, lai dzirdētu desmit baušļus un saņemtu Toru. Šeit ir notikumu kopsavilkums, kas noveda pie Matana Toras: 4

 • Sivan 1 (Rosh Chodesh): Ebreji sasniedz Sinaju un nometni kalna pakājē.
 • Sivans 2: Gd saka Mozum, ka Viņš ne tikai vēlas dot ebrejiem Toru, bet arī vēlas padarīt viņus par savu izvēlēto, svēto tautu, kas sekos Viņa baušļiem. Ebreji no visas sirds piekrīt, atbildot: “Visi G-d vēlas, lai mēs to darīsim.”
 • Sivans 3: Mozus nodod ebreju atbildi G-d. Pēc tam Mozus atgriežas pie jūdiem, lai viņiem pateiktu, ka viņš būs vēstnesis desmit baušļiem; Gd runās viņiem ar viņu, un viņš savukārt pateiks desmit baušļus izraēliešiem. Viņi atbild, sakot, ka vēlas dzirdēt tieši no G ‑ d.
 • Sivans 4: Mozus nodod ebreju lūgumu G-d, un G-d piekrīt. Mozus jūdiem liek gatavoties Matanam Torā. (Starp gudrajiem pastāv domstarpības par to, vai viņš lika viņiem sagatavoties divas vai trīs dienas, praktiskā atšķirība bija tā, vai Matans Torā bija 6. vai 7. dienā.)
 • Sivan 6 vai 7: Lielais brīdis - Matans Torā.

Ebreji nomodā pērkonu un zibens, kā arī dziļu, spēcīgu raga sprādzienu. Tuvojoties Sinaja kalnam, viņi redz to iedegties, bieza mākoņa virsotne. Trīcēdami no bailēm un bailēm, viņi pulcējas kalna pakājē, kad Mozus viens pats pieceļas uz augšu.

Uz šī neticamā fona G-d runā pirmos divus no desmit baušļiem. Ar katru no tiem jūdu tauta mirst no Dievišķās balss intensitātes. Pēc tam G-d viņus atdzīvina.5 Pēc pirmajiem diviem baušļiem cilvēki nolemj, ka viņiem tas ir par daudz, un viņi lūdz Mozum nodot atlikušos astoņus baušļus. (Neuztraucieties, atlikušos baušļus neuzskata par kaut kādiem trūkumiem. Mozus bija tik ļoti sinhronizēts ar G-d gribu, ka viņu uzskatīja par G-d kuģi; G-d “runāja caur rīkli”. 6)

Šeit atrodams visaptverošs stāsta pārskats.

Kas tika dots un kā

Lai arī notikuma nosaukums - Toras piešķiršana - nozīmē, ka visa Torā tika dota tajā dienā, tas tā nav. Faktiski tajā dienā mums tika mācīti tikai desmit baušļi, un pat tie tika nosūtīti tikai mutiski. Fiziskā luhata - tabletes - netika ievadīta vēl 40 dienas.

Neskatoties uz to, nosaukums paliek, jo tas apzīmē dienu, kad G-d sāka procesu, lai mums piešķirtu Toru. Vispirms mums mācīja desmit baušļus. Pēc tam Mozus, kurš palika Torānas kalnā, tika komunicēts Sinaja stadijās 40 dienas, mācoties ar G ‑ d. Šajā laikā Gd mācīja Mozum visus noteikumus, kā interpretēt un saprast Toru.7 Talmuds pat saka, ka Mozus ir iemācījies katru Toras interpretāciju, kas jebkad pastāvēs.8 Lai gan viņam acīmredzami nav iespējams iemācījies tos visus, viņš iemācījies arī noteikumus, uz kuriem tie balstās, un tāpēc tiek uzskatīts, ka viņš tos tiešām ir iemācījies.9 Pārējā Toru daļa tika komunicēta pa posmiem visā ebreju 40 gadu uzturēšanās laikā tuksnesī.10.

Desmit baušļi

 1. Ticiet G-d.
 2. Netici citām dievībām.
 3. Nelietojiet G-d vārdu veltīgi.
 4. Turiet Šabatu.
 5. Pagodiniet savus vecākus.
 6. Nelietojiet slepkavību.
 7. Neveiciet laulības pārkāpšanu.
 8. Nevajag nolaupīt.
 9. Nedod nepatiesas liecības.
 10. Nepārlieciet cita mantu.11

Kas padara šo dienu tik nozīmīgu

Lai arī Matāna Toru sauc par laiku, kad Gd mums deva savu Toru, lai viņš studētu un glabātu, bija daži izraēlieši, kuri visu Toru pēc paša vēlēšanās bija saglabājuši Matana Torā priekšā. Tas rada jautājumu: kas padara šo dienu tik nozīmīgu? Tiesa, tikai daži bija saglabājuši Toru, un pēc Matana Toras tika gaidīts, ka mēs visi to paturēsim, taču šķiet, ka tā ir tikai kvantitatīva atšķirība. Lēnums pār Matanu Toru liek aizdomāties, ka tajā dienā mums tika dots kaut kas unikāls, kaut kas tāds, kas mums agrāk nebija. Kas tas bija?

Tajā dienā mainījās divas lietas. Pirmais bija mūsu savienojums ar G-d. Pirms Matana Torā tie, kas novēroja Toru, to darīja pilnībā pēc savas gribas. Tāpēc viņu saistība ar G-d, kad mēs vērojam Toru, mēs esam saistīti ar G-d būtību, bija tik dziļa kā viņu izpratne un izjūta. Matan Torā G-d tomēr savienoja savu būtību ar Toru un deva to mums.12 Tāpēc, novērojot Toru, mēs esam saistīti ar G-d būtību neatkarīgi no tā, kas mēs esam un cik daudz mēs saprotam vai sajust.13

Otrkārt, Toras ietekme uz pasauli tika neatgriezeniski mainīta. Pirms Matana Toras Toru un mitzvas uzskatīja par garīgām lietām un nespēja ietekmēt fizisko pasauli. Matan Torā G-d tomēr uz visiem laikiem mainīja lietas: Tora un mitzvahs tagad varēja ietekmēt pasauli. Piemēram, pēc Matāna Torā var ņemt govs slēpni un pārvērst to par tefilīnu, un tie tefilīns tagad būs svēts.14

Tieši šo divu iemeslu dēļ Maimonides apgalvo, ka tad, kad mēs tagad darām mitzvas, mēs tos darām tāpēc, ka Gd mūs pavēlēja apmeklēt Sinajā, nevis tāpēc, ka mūsu priekšteči tos darīja.15

Detalizētu šīs tēmas analīzi skatiet šeit, šeit un šeit.

Citi ievērības cienīgi gadījumi

Pērkona un zibens brīnums: Midraškā 16 ir arguments par to, vai ebreji redzēja pērkonu un dzirdēja zibeni, vai redzēja zibeni un dzirdēja pērkonu. Lai arī pirmais viedoklis šķiet aizraujošs, bet galu galā bezjēdzīgs brīnums, bet otrs - pilnīgi dabisks notikums, abiem viedokļiem ir dziļāka nozīme. Kaut ko redzot Redzot, tiek izveidots savienojums, kas rezonē ar dziļu noteiktību, izveido dziļu saikni, kas mūsos rezonē ar dziļu noteiktību, savukārt dzirde ir neskaidrāka, mazāk droša. Mūsu saikni ar fizisko var pielīdzināt redzei - dziļai un noteiktai -, kamēr mēs varam tikai dzirdēt un secināt par garīgām lietām. Tomēr viedoklis, ka mēs redzējām pērkonu, apgalvo, ka neticamās garīgās atklāsmes Matana Torā lika mums dziļāk saistīties ar garīgo - ar to, kas parasti ir tikai dzirdams, nekā ar fizisko. Otrs viedoklis ir tāds, ka mēs koncentrējāmies uz fizisko - mēs redzējām to, kas parasti redzams. Atzīstot dievišķo potenciālu fiziskajā, mēs neļāvām garīgajām atklāsmēm novērst mūs no sava mērķa šajā pasaulē.17

Detalizētu skaidrojumu par pērkona un zibens brīnumu skatiet šeit.

Nav atbalss: G-d balsim nebija atbalss.18 Tas notika tāpēc, ka Torā visa zeme caurvijās tādā mērā, ka G-d balss nebija šķērslis; tam nebija nekā, lai atlektu un radītu atbalsi.

Septiņdesmit mēles: G-d balss tika tulkota visās šī laikmeta 70 valodās.15 Bez šī brīnuma acīmredzamās nozīmes - lai visi pasaules cilvēki varētu dzirdēt notiekošo - tam ir arī dziļāka nozīme. Varētu domāt, ka ne visi 613 mitzvu ir tik īpaši kā desmit baušļi. Tāpēc G ‑ d balss sadalījās 70 valodās, lai norādītu, ka pat 7 Noahide likumi - likumi, kas attiecas uz pagāniem, kuri runā 70 valodās - ir Toras daļa, tāpat kā desmit baušļi.

Detalizētu paskaidrojumu par atbalss trūkuma un 70 valodu brīnumu skatiet šeit.

Kalns pār mums: G-d turēja kalnu virs izraēliešiem un piespieda mūs pieņemt Toru.15 Tas simbolizē dziļo mīlestību, kuru tajā dienā izjutām pret G-d. Visi, ko bijām liecinieki, mūs tik ļoti ietekmēja, ka nekad nebija iespējams, ka mēs būtu varētu pateikt nē Torai. Iespējams, ka G ‑ d ir turējis kalnu arī virs mūsu galvām.

Šeit atrodams sīks skaidrojums par G-d kalna turēšanu virs ebreju galvām.

Saistītie raksti

 • Par mūsu misiju šajā pasaulē un kā to ietekmēja Matans Tora.
 • G-d izvēlējās bērnus kā galvotājus Toras turēšanai.
 • Notikumi naktī pirms Matana Torā.
 • Vairāk par festivālu Shavuot.
 • Vairāk par Toru.

Ieteicams

//w3.chabad.org/media/images/1027/uqWj10279208.jpg"">
Kas ir Torā?
2019
Kas padara ebreju par “ebreju”?
2019
Pidjons Habens
2019