Kafs (šefs)

Kaf ir ebreju alfabēta vienpadsmitais burts

Skaitliskā vērtība: 20

Skaņa: “K” ar domuzīmi (punktu) un “KH” bez svītras

Nozīme: plauksta, karote, vainags

Stāsts

Kādreiz karalis devās lielā mežā. Viņš iekļuva tik dziļi mežā, ka apmaldījās un nevarēja atrast ceļu uz mājām. Meža dziļumā viņš sastapa vienkāršus zemniekus un lūdza viņus viņu izvest no meža, taču viņi nespēja viņam palīdzēt, jo viņi nekad nebija dzirdējuši par lielo šoseju, kas veda uz karaļa pili.

Tad karalis atrada gudru un saprotošu cilvēku un lūdza viņa palīdzību. Gudrais uzreiz pamanīja, ka tas ir ķēniņš, un viņa sirds viņā kvēloja. Savā gudrībā viņš nekavējoties veda ķēniņu uz pareizā ceļa, vadīja viņu uz savu karaļa pili un palīdzēja viņam, līdz karalis beidzot tika atjaunots viņa patiesais gods un sēdēja uz viņa majestātiskā troņa. Glābējs, protams, atrada lielu labvēlību pret ķēniņu.

Laiks pagāja, un gudrais rīkojās nepareizi, dusmojot karali. Karalis lika viņu tiesāt par karaļa likuma pārkāpšanu. Vīrietis zināja, ka ar viņu tiks izturēts ļoti bargi. Lielā satraukumā viņš kritās pret ķēniņu un lūdza, lai viņam tiktu piešķirta viena prasība: pirms tiesas un tam sekojošā sprieduma viņš vēlējās, lai viņu apģērbtu tajā pašā apģērbā, kuru viņš bija valkājis, kad karalis pirmo reizi viņu sastapa mežā. Arī karalim bija jādod oriģinālais apģērbs, ko viņš toreiz bija valkājis.

Karalis piekrita šim lūgumam. Kad mežu sastapšanās tika atkārtoti ieviesta, tērpjoties oriģinālajos apģērbos, karalis spilgti atcerējās sava glābēja dzīvības glābšanas laipnību. Viņā radās liela žēlsirdība, kad viņš atcerējās, kā viņš tika atjaunots karaļa tronī. Ar līdzjūtību un žēlsirdību karalis magnātiski piedeva savam glābējam un atjaunoja viņu augstā goda vietā.

Šis stāsts, ko pastāstīja Rebs Levijs Jicčaks no Berditčeva 1, ir G-d un ebreju tautas attiecību analoģija. Pirms lielās atklāsmes Sinajā G-d gāja no vienas tautas uz otru un piedāvāja viņiem Toru, taču viņi to noraidīja. Mēs, ebreju tauta, ar prieku un prieku pieņēmām Toru, apstiprinot, ka “mēs darīsim un dzirdēsim” 2, pieņemot Toru pat pirms tās īpašo mācību dzirdēšanas. Mēs paziņojām par savu lojalitāti G-d, “pieņemot Debesu valstības jūgu”, pasludināja G-d majestātiskumu kā valdnieks pār mums un apstiprināja, ka mēs izpildīsim Viņa pavēles un būsim uzticīgi Viņa svētajai Torai.

Visā mūsu vēsturē ebreju tauta ir grēkojusi un sacēlusies pret G-d ... un katrs Rošs Hašāns izplaucē šofaru, atgādinot šofaru, kas pūta Sinaja kalnā, kad saņēmām Toru. Tas mums atgādina par mūsu solījumu pakļauties G-d suverenitātei un liek domāt par nožēlu. Ar šofāra pūšanu Gd atceras, kā mēs sākotnēji pieņēmām Toru, kad mēs viņu padarījām par mūsu karali. Tādējādi viņš mums piedod par visiem mūsu grēkiem un tūlīt iekļauj Dzīves grāmatā par labu dzīvi utt. Kaf, Kesser attēlojums, ķēniņa vainags, mums atgādina, ka mūsu nodomam izpildīt mitzvosu ir jākoncentrējas uz mūsu pakļaušanās G-d gribai.4

Dizains

Alef-beis vienpadsmitais burts ir kaf .5

Kaf dizainu varbūt var raksturot kā cauruli, kas saliekta divās vietās. Sev liekšanās jēdziens nozīmē pakļaušanos lielākam spēkam un būtnei - visu karaļu valdniekam A-varenajam G-d.

Gematria

Kafa gematrija ir divdesmit. Divdesmit var iedalīt desmit un desmit. Pirmais desmitnieks pārstāv desmit uzdevas, ar kurām G ‑ d radīja pasauli. Otrais desmit apzīmē desmit baušļus.6 Kopā viņi kļūst par kafiem . Numuros 7 ir teikts: “Desmit desmit ir visizdevīgākais .” 8

Ja jūs paņemat vārdu םרים ( esrim, ivritā - vārds “divdesmit”) un saskaitāt tā burtus, jūs sasniegsit 620: ayin = 70, shin = 300, reish = 200, yud = 10, mem = 40. 620 ir arī vārda כתר, kesser gematria : kaf = 20, tav = 400, reish = 200. Kesser nozīmē vainagu, rotājumu, kas novietots uz ķēniņa galvas. Kesers mums arī atgādina par 620 vēstulēm desmit baušļos. Gd kronēja ebreju tautu, piešķirot viņiem Toru. Un tas kļuva par ebreju raison d'être, lai ievērotu 613 baušļus un 7 rabīnu likumus9, kas kopā sastāda 620. Zīmīgi, ka pirmais Kesera burts ir kaf .10

Kabbalā Kesera Sefirah (vai fakultāte) pārstāv līmeni, kas pārsniedz intelektu. Vainagu novieto virs galvas. Protams, mūsu galva ir trauks, kas pārvadā smadzenes, intelekta un domas mītne. Bet vainags gulstas virs galvas, aiz domām. Kas var būt lielāks par intelektu? Vēlme. Ebreju valodā to sauc par ratzonu . Vēlme ir varens spēks, kas aicina mūs izpētīt iespējas, kuras racionalitāte parāda nepareizi vai grūti.

Sakiet, piemēram, ka jūs vēlaties gūt panākumus noteiktā profesijā. Kaut arī jūs, iespējams, esat izturējis nevienu klasi skolā, jūs varat neatlaidīgi darboties un gūt panākumus, ja jums ir griba un vēlme. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlaties . Vēlmes spēks, vainags, ir tik spēcīgs, ka tai ir spēja pārspēt un faktiski pārveidot jūsu intelektu.

Savukārt ir vēl viens jēdziens, kas pat pārsniedz vēlmi, un tas ir prieks ( tainug ). Ja cilvēks gūst baudu no kaut kā, viņš automātiski to ievilks. Rezultātā viņš mobilizēs savu intelektu un izstrādās stratēģiju tā sasniegšanai. Tāpēc Kesseru attēlo burts kaf “ divdesmit”, lai iemācītu mums, ka vainagā ir divi līmeņi jeb fakultātes: vēlme un bauda, ​​un katra fakultāte satur desmit aspektus. Šie aspekti ir zināmi arī kā desmit svēti Sefiros (sfēras), 11 kā desmit Radīšanas elementi. Trīs no desmit līmeņiem atrodas intelekta dimensijā - gudrībā, izpratnē un zināšanās - un septiņi aizņem emociju dimensiju - Mīlestība, Bailes, Žēlsirdība, Uzvara, Slavēšana (Atzīšana), Fonds (Līmēšana) un Suverenitāte ( Runa). Divas kaf vainaga fakultātes - bauda un vēlme - divreiz aptver trīs intelekta līmeņus un septiņus emociju līmeņus kopumā divdesmit līmeņos.

Talmudā 12 teikts, ka Toras vainags ir halachah -law. Kāpēc tieši Toru vainagā tiek uzskatīts likums (ti, tās lietas, kuras mums vajadzētu un ko nevajadzētu darīt)? Lai meklētu atbildi, mēs varam meklēt iemeslu, kāpēc G ‑ d mums piešķīra Toru. Toru nesaņēmām, lai būtu jauki stāsti, ar kuriem izklaidēties, lasīt bērniem kā pirms gulētiešanas vai analizēt literatūras stundā. Tieši pretēji, Toras mērķis ir tas, lai mēs izpildītu Viņa likumus, tas ir, lai mēs piepildītu G-d vēlmi un tādējādi darot Viņam prieku.

Tāpēc Talmudā teikts: “Lieliska ir Toras izpēte, jo tā dod rīcību.” 13 Tāpat kā vainaga, Toras galvenais mērķis ir iziet ārpus galvas, ārpus intelekta un padzīt mūs rīkoties saskaņā ar G -D griba, tādējādi uzlabojot mūs kā cilvēkus un piepildot G-d mērķi Radīšanā.

Nozīme

Viena no burta kaf nozīmēm ir “karote”. Vārda “karote” sakne ir kafaf - saliekt. Kā mēs apspriedām iepriekš, kaf ir burts, kas ir saliekts. Tas atspoguļo sevi pakļaušanās lielākam spēkam aspektu.

Šis iesniegšanas un pazemības jēdziens ir skaidri redzams atšķirībā starp vārdiem anochi un ani . Abi nozīmē “I.”. Kad cilvēks visu dienu staigā apkārt un saka: “Es, es, es”, viņam ir problēmas ar egoismu. Kā var pārvarēt šo paš inflāciju? Pievienojot kaf אני ( ani ), I un pārveidojot to אנכי ( anochi ). Kad “I” pakļaujas G-d, kad tas atpazīst un pieliek lielāku spēku caur kafu, tas vairs nav egoistiskais I. Drīzāk אנכי ( anochi ) ir “I”, kas kalpo kā kanāls, kas jādara G-d griba.14

Faktiski ir divi kaf . Tur ir saliektais kaf (כ) un taisnais jeb galīgais kaf (ך). Kāda atšķirība?

Iepriekš mēs paskaidrojām, ka Kesers, ķēniņa vainags, sastāv no diviem līmeņiem: baudas un vēlmes. Tas ir arī aprakstīts kā tāds, kas pārstāv ķēniņa iekšējos un ārējos aspektus. Šajā gadījumā iekšējais attiecas uz ķēniņa attiecībām ar sevi, bet ārējais ir viņa attiecības ar pasauli, viņa valstība. Attiecībā uz ķēniņa iekšējo aspektu - viņš ne vienmēr vēlas būt karalis, būt zem īkšķa par nelokāmām sava amata prasībām. Viņš vēlas dzīvot savas gribas, studiju iekšējās pasaules, erudīcijas, garīguma un ģimenes robežās. Šī ir fragmenta15 nozīme: “No pleciem uz augšu viņš bija garāks par pārējiem ļaudīm”, tas ir, norobežojās no cilvēkiem.

Tomēr ķēniņa vainags prasa arī taisnu kafu, kas izvēršas, lai sasniegtu savus priekšmetus; valdnieka eksistences ārējais līmenis. Viņam ir jāsadarbojas, jābūt atbildīgam un labvēlīgam pret savu valstību.

Tāpēc saliektais kafs ir intraverts vai apgriezts karalis, kurš paliek izolēts savā internalizētajā pasaulē. Taisnais kafs (līdzīgs vav ) pārstāv ķēniņu, kurš nokāpj no sava augstā līmeņa un sasniedz citus, lai sazinātos ar savu tautu un valdītu tā.

Interesanti, ka mēs novērojam, ka, pievienojot vārdam sufiksu taisnu kaf, tas saknei pievieno vārdu “tu”. Kā teikts: 16 “Es jūs paaugstināšu (ארוממך), savu G-d ķēniņu.” Kad jūs runājat tieši ar cilvēku, jūs sakāt “tu”: lecha, be vai becha, בך - izsūtīts ar taisnu kafu : Tādējādi galīgais kafs burtiski izvēršas, iekļaujot personu, ar kuru jūs runājat. Tas atspoguļo faktu, ka ķēniņš mums ir parādījies, un mēs spējam runāt ar viņu aci pret aci.

Burts kaf . Lai saliektu sevi. Lai pakļautos vainagam - valdniekam G-d, Visuma valdniekam.

Video

Ieteicams

Nākamais gads Jeruzalemē. . . Tiešām!
2019
Betāra krišana
2019
Kas ir Bitachon?
2019